Vi har med stor sorg mottatt beskjed om at Dag Nathan, for alle tryllere bare «DANA», gikk bort 21. april.

Norsk Tryllemuseum, var et av hans hjertebarn, det var han som stilte lokaler velvillig til rådighet, og gjorde det hele mulig. Dag Nathan gjorde en kjempeinnsats for den magiske kunst gjennom hele livet, og er hedret av både Den Magiske Ring og Magiske Cirkel Norge med de høyeste utmerkelser.

Om du ønsker å hedre Dana, vil en donasjon til Norsk Tryllemuseum bli satt stor pris på. Vårt kontonummer er 1503.39.22423.

Dana

Åpningstider: søndager kl 13:00 – 16:00

Mini-show kl 14:00 (presis).

Voksne: 50 kr. Barn: 20 kr. Medlemmer MCN og DMR: gratis.

Open: Sundays at 1:00 PM to 4:00 PM.
Mini-show at 2:00 PM (sharp).

Adults: NOK 50,- Children: NOK 20,- Members (DMR/MCN: free)

kart

Munkedamsveien 65b 0270 Oslo, 3. etg.  vis-à-vis Aker Brygge
Mini-Trylle-Show søndager kl.14.00

medlem1
Vi er tilsluttet de norske trylleforeningene:
logoklubber